תעודת הערכה על הרצאה במעון רב תכליתי

הערכה מעון רב תכליתי קרית ים