״...אין ספק שהכלים שניתנו לי הינם חשובים...״

"הרצאה מעניינת, אין ספק שהכלים שניתנו לי הינם חשובים ממוקדים וברי מימוש". הילה חורש