"...הרצאה קולחת וזורמת...״

 

"הרצאה קולחת וזורמת מומחשת בדוגמאות רלוונטיות, תודה! החכמתי לגבי אלימות ופגיעות שמשתקפת בצורי ילדים". 

אילנה כהן