״...ההרצאה הייתה בנויה מהקל אל הכבד...״

"ההרצאה הייתה בנויה מהקל אל הכבד והקיפה נושאים מעניינים שהוסיפו ידע והעידו על מקצועיות רבה! אין ספק שהכלים שניתנו לי הינם חשובים וברי מימוש". 

ענת מזרחי