משוב על פיענוח ציורי תאומות

מיקה תודה רבה רבה ! 

 אבחנתך לרב מדויקת ומרשימה!!

 זה מדהים כמה מידע אספת רק מציורים, שאפו! 

תודה על המחמאות הן באמת מדהימות אבל 

גם היכולת שלך לאבחן ולהבדיל ביניהם ! 

אני מודה לך על העבודה שהשקעת.

     כוכי ויירמן