הרצאה לקלינאיות תקשורת ומרפאות בעיסוק

תודה רבה מיקה על המאמץ והנכונות להגיע אלינו 

למכון להתפתחות הילד בדימונה להרצאה,
אין ספק שפתחת לנו צוהר לעולם ציורי הילדים.
בהחלט עוררת אצלנו עניין להמשיך וללמוד את הנושא ולהרחיב את הפרספקטיבה שלנו ואת הכלים שבידינו בטיפול בילדים.

נהנינו מאוד

אורית בן סימון