נהניתי מכל רגע ללמוד אצלך

תודה לך מיקה יקרה.

שמחתי על הזכות ללמוד ממך,
ריתקת אותי , נהנתי מכל רגע,
אשמח להישאר בקשר .
מיכל הולינס